Formularz odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy proszę skopiować stronę do maila, wypełnić i przesłać na reklamacje@naszekadry.pl)

Adresat:
NaszeKadry.pl Tomasz Nowiński
ul. Leszczynowa 20, 52-436 Wrocław

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących materiałów / szkoleń:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Dane umowy

Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres email wykorzystany do złożenia zamówienia:
Rachunek bankowy z którego wykonano wpłatę:

(Podanie ww. danych, szczególnie rachunku bankowego i adresu email, nie jest obowiązkowe, ale w przypadku uznania odstąpienia za skuteczne, dane te ułatwią nam proces zwrotu wpłaconych kwot).

 

Data i podpis konsumenta

(Data i podpis odręczny tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w mailu proszę zostawić puste).